TeadusElu õpikeskkond

Rühmatöö: Ave Lausing, Maria Savina, Anu Männisalu Taust Tallinna Ülikooli teaduselus toimub palju põnevat, millest laiem avalikkus ei kuule. TLÜs töötab 454 teadlast ja õppejõudu, kellest paljud tegelevad teadustööga õppejõutöö kõrvalt. Igal aastal uurivad üliõpilased paljusid huvitavaid teemasid oma doktori-, magistri- või bakalaureusetöö tarbeks. Et tutvustada TLÜ teaduselus toimuvat laiema avalikkusega ja teadust populariseerida, loome … Loe edasi: TeadusElu õpikeskkond